Hur har pensionsinkomsten utvecklats för 1934-orna?


De individuella pensionärerna blir förstås äldre och det kan vara intressant att se hur deras inkomst har utvecklats? Är pensionsdagen vid 65 års ålder dagen då man aldrig mer får det bättre ekonomiskt? En enkel granskning av medianinkomsten hos pensionären född 1934 visar att ja, justerat för KPI-inflationen, så får man det aldrig bättre ekonomiskt. Låt oss här titta på en kvinna och en man, låt oss helt godtyckligt kalla dem för Median-Göran och Median-Anitra. Alla likheter med verkliga personer födda 1934 är rent slumpmässiga.

+ There are no comments

Add yours