Hur hälsan hos Befolkningen kan förbättras genom att stat slutar agera


Det finns de statskramare som talar om “Friskvård och hälsa”. Det handlar om att leka social ingenjör för att förbättra hälsan hos Befolkningen. Inom denna sfär är det nästan alltid genom staten insatser ska göras  informera om risken för lungcancer från cigaretter i skolan, subventionera sexualupplysningskliniker och deras tester för STI, ungdomsmottagningar som ska ge råd och upplysa om preventivmedel, mödravårdscentral etc. De slänger sig även med ett par begrepp, vilka presenteras nedan.

+ There are no comments

Add yours