Hur farligt är klimathotet?


Inte ens för en icke klimathotstroende person är det en enkel fråga att svara på. Eftersom jag inte tror på klimathotet i sig, så måste det bli andra saker som är farliga eller skadliga med klimathotet. En uppenbar risk och som redan börjat visa sig i samhällets vardag. Politiker som tror på klimathotet fattar illa underbyggda beslut som inte visar respekt för individerna i samhället.

+ There are no comments

Add yours