Hoppfullt med ändrade värderingar


Vi kan de facto ha flera årtionden framför oss med en kollektiv mentalitet som till stora delar skiljer sig från de senaste. Vad det handlar om är att den uppväxande generationen, den så kallade ”Generation Z” vänder sig emot sina föräldrars många gånger vårdslösa beteende.