Hollande: Frankrike avser åberopa Lissabonfördraget 42.7 – Sverige ut i krig


Frankrikes president Hollande meddelade i sitt tal inför kongressen idag att Frankrike avser att åberopa Lissabonfördraget §42.7, dvs att landet blivit utsatt för ett väpnat angrepp. Därmed är samtliga EU-medlemmar skyldiga att ställa upp med alla till buds stående medel. Kort sagt kommer Sverige gå ut i krig mot Daesh.

+ There are no comments

Add yours