Höjd styrränta i USA


Den amerikanska centralbanken Federal Reserve med ordförande Janet Yellen höjde igår styrräntan till intervallet 0.25 – 0.50%. Detta är enligt Reuters i linje med marknadsförväntningarna och de amerikanska börserna steg under gårdagen. Styrräntan i USA har sedan den akuta finanskrisen 2008 – 2009 legat i ett intervall om 0.00 – 0.25% och höjningen är alltså den första på över fem år, rent av den första ändringen av styrräntan.

+ There are no comments

Add yours