Högre andel sysselsatta under alliansen än under socialisterna


I tidigare inlägg om att antalet sysselsatta ökade under alliansen avfärdade diverse individer detta med att man inte ska titta på antalet, utan andelen. Men tittar man på andelen av befolkningen i arbetsåldern så ökade andelen sysselsatta även där. Och framför allt minskade andelen som inte räknades till arbetskraften alls.

+ There are no comments

Add yours