Högmod går före fall


När jag för 45 år sedan blivit hemmastadd hos familjen jag bodde hos som utbytesstudent i USA, fick jag frågan om jag trodde att kommunisterna i Sovjet eller Kina skulle kunna förstöra USA. Mitt svar var rakt och entydligt. Endast amerikanerna själva kan förstöra sitt land! Den amerikanska konstitutionen är skriven för ett folk som ville bryta sig fria från förtryck. […] När de skrev sin konstitution vinnlade de sig därför om en maktdelningsprincip som skulle förhindra förtryck och övergrepp från staten och garantera medborgarna självbestämmande så långt möjligt.

+ There are no comments

Add yours