Höghastighetståg: Fem gånger högre kostnader än intäkter


Dagens Gästskribent är Tege Tornvall, en erfaren journalist som lyfter fram tokigheter i politiken. Föreslagna höghastighetståg från Stockholm till Göteborg resp. Malmö fram och åter har beräknats komma att kosta 320 miljarder kronor, uppräknat från tidigare beräknade 170 miljarder. Nu har det bantats till 230 miljarder – men kan ändå bli uppåt 400 miljarder när (om) det väl blir klart.

+ There are no comments

Add yours