Högerns new age


Om man ägnar lite tid åt att krypa igenom högerns så kallade undervegetation så börjar man få en känsla för att något där växer så det knackar.