Hjälp, jag är en dinosaurie!


Jag är dålig på att umgås på ett planlöst sätt. Att hänga heter det visst numera. Jag är en strukturerad person. Jag kan direkt från idé skriva en dagordning med logisk progression för vilken typ av möte som helst. Närapå i alla fall. Det finns en plan för att kontrollera att tidigare beslutat arbete är utfört och hur. Att det gjorts inom ram för kostnader och befogenheter. Förslag till plan för nästa period läggs fram övervägande, ändringar och beslut. Bemanning för detta beslutas och och tidplan fram till nästa möte bestäms. Mötet avslutas och var och en går till sitt. Enkelt, begripligt, rationellt.

+ There are no comments

Add yours