Hjälp inte – staten hatar konkurrens!


Vi vet att RUT-avdraget är en succé – och ett hot mot vänsterns vision av ett samhälle där sociala relationer går mellan staten och de hjälpbehövande – inte mellan människa och människa. Mindre uppmärksammat är att regeringen avskaffar avdraget för gåvor till välgörande ändamål. Aron Modig skriver i GP: “När vi summerar 2014 års gåvor visar det sig att hela 820 000 personer skänkt totalt 1,5 miljarder kronor till av Skatteverket godkända gåvomottagare. […]”

+ There are no comments

Add yours