Hemundervisning har ökat kraftigt i Sverige


Med start 2011 “förbjöds” sk hemundervisning i Sverige, vilket fortfarande får diverse haverister utan kunskaper att vifta med armarna om förtryck. Men tvärt om har hemundervisningen istället ökat kraftigt sedan “förbudet” infördes och man behövde tillstånd för detta. 2009 hemundervisades 126 barn enligt Skolverket. Under innevarande läsår hemundervisas 390 barn, ner något inom marginellt årskullbrus från 398 förra läsåret.

+ There are no comments

Add yours