Hellre straffskatt till Pumaswede än till Copyswede


Har du några piratkopierade musikfiler på din Iphone? Skulle tro att de flesta, i likhet med mig själv, svarar NEJ på den frågan. Varför skulle vi ha det, vi betalar ju för Spotify eller, som i mitt fall, för Tidal. Ändå har Högsta Domstolen nyss bestämt att vi alla ska betala en straffskatt till en organisation som heter Copyswede.

+ There are no comments

Add yours