Heinlein som revolutionär kulturkrigare


På den reaktionära tankesmedjan Fnordspotting har vi mången gång bekymrat fått tillfälle att notera hur den sirensång som utmärker vissa subversiva vänsterelement tycks utöva en mycket förrädisk attraktionskraft på många i övrigt tillförlitliga aktörer inom högerkretsar.

+ There are no comments

Add yours