Hatbrott mot jägare


Domstolarna lägger på ett högre straffvärde för brott som anses begångna med motiv i gärningsmannens hat mot offret. Till hatbrotten räknas brott där offrets hudfärg, sexuella läggning, kön, eller religion spelar roll. Det behöver inte vara våld mot någon av dessa för att det ska räknas som hatbrott. Det räcker med trakasserier eller nedsättande kommentarer.
Jag har funnit en annan grupp som borde skyddas av reglerna om hatbrott, om vi nu ska ha sådana relger, nämligen jägare.

+ There are no comments

Add yours