Härtill är Magdalena nödd och tvungen


Har inte kommenterat Magdalena Anderssons besked i lördagsintervjun om att krona-för-kronapolitiken överges. Det är i sak det rimliga sättet att hantera kostnaderna för flyktingmottagningen – givet att vi inte kommer att ligga kvar på dagens nivå under åren som kommer. Men detta är inte sannolikt. Problemet med att överge balansmålet är att det inte bara är kostnaderna för flyktingmottagning som springer iväg – även LSS och sjukfrånvaron bidrar till att öka underskottet och det är utgifter som inte bör periodiseras.

+ There are no comments

Add yours