Har Sverigedemokraterna vunnit?


Noterar att Sverigedemokraterna pekar ut sig själva som politiska vinnare under sina landsdagar. Hm, låt se. Vinnare är man när ens egna politiska förslag vinner gehör och blir politik. När blev ett parti att räkna med i valet var antalet asylsökande som beviljades uppehållstillstånd 20 000. År 2015 kommer den siffran att uppgå till 170 000. Partiet har alltså sedan 2006 bidragit till att invandringen åttadubblats.

+ There are no comments

Add yours