Har myndigheterna en bakdörr till känslig persondata?


Det kommer information om att inte bara den amerikanska militären utan även andra amerikanska myndigheter köper persondata som kommer från till exempel appar, från privata data brokers.