Har antalet brott ökat eller minskat i Sverige?


Det föregår någon slags diskussion om huruvida Sverige är säkrare eller osäkrare med hänseende till grova våldsbrott. Givetvis mot bakgrund av IKEA-morden. Och det verkar finnas någon slags politisk agenda inblandad. De konservativa som är kritiska till invandring hävdar att det har blivit värre, medan vänstern och mitten menar att det har blivit bättre.
Om vi kollar statistiken hos exempelvis BRÅ så kan man notera att antalet faktiska mord och våldsbrott har minskat, men antalet anmälningar om våld och brott har ökat dramatiskt.

+ There are no comments

Add yours