Handelsbanken höjer kortavgifterna med 44%


Tidigare har Handelsbanken varit den bank, som varit mest positiva till kontanter och behållit både kontanthantering och bankfack på sina kontor. Men det senaste året har en omsvängning skett. Bankfack avvecklas och allt fler Handelsbankenkontor slutar med kontanthanteringen.

+ There are no comments

Add yours