GU och Valforskningsprogrammet: (fi), (v) och (mp) kraftigt överrepresenterade i självrekryterade paneler


En orsak till att valresultatet kan ha kommit som en chock för Sva(mp)-partiet, (v) och den lede (f!) är att deras väljare enligt Göteborgs Universitet och Valforskningsprogrammet var kraftigt överrepresenterade i självrekryterade paneler. Tvärt emot den allmänna uppfattningen är (sd):s väljare underrepresenterade.

+ There are no comments

Add yours