Grupptalan mot staten?


Vi har ju sedan cirka ett årtionde i det svenska rättssystemet möjlighet till grupptalan. Jag har börjat fundera på om svenska folket skulle kunna väcka grupptalan mot svenska staten; regeringen, riksdagen, verk och myndigheter samt statliga bolag. Anledningen är den intensiva, ensidiga och felaktiga beskrivningen av klimatets utveckling, särskilt påståendena om koldioxidens inverkan på detsamma. Det skulle kunna se ut ungefär som följer: Vi, Svenska folket, kräver en saklig och opartisk upplysning om klimatets utveckling.

+ There are no comments

Add yours