Grexit, Brexit och Frexit


Det har tidigare spekulerats i om Grekland skulle tvingas lämna valutaunionen och då kanske av eget val lämna EU helt och hållet. Detta har kallats för Grexit, av Greece och exit. Alltså frågan om Grekland kommer att lämna EU. I Storbritannien har UKIP ställt frågan och de konservativas premiärminister David Cameron har lovat en folkomröstning i frågan om han blir omvald den 7 maj. Om detta har det varit diskussion länge och jag har skrivit om det flera gånger.

+ There are no comments

Add yours