Grekland omfamnar verkligheten


Den grekiska skuldsanningskommisionen har just avlagt preliminär rapport. Den har kommit till slutsatsen att Grekland ”har varit och fortfarande är offer för en attack som planerats och organiserats av Internationella valutafonden (IMF), Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen”, den så kallade Trojkan. Kommissionen finner därför att den grekiska statsskulden är ”olaglig, ogiltig och stinkande” och rekommenderar att den inte betalas tillbaka. Därmed skulle grekiska staten frigöra sig från de besparingsåtgärder som den ålagts av Trojkan. Man kommer också fram till att skulden omöjligt kan betalas tillbaka. Det vore en förträfflig åtgärd om Grekland skulle ställa in återbetalningarna och nollställa skulden.

+ There are no comments

Add yours