Grekland bör övergå till Bitcoin


När Grekland kommer ut på andra sidan och om landet lämnar euron – vilken penningpolitisk regim skulle då passa bäst för landet? Jag tror att en möjlighet vore ett nytt slags banksystem som saknar de destabiliserande mekanismer som präglar dagens bankväsende.

+ There are no comments

Add yours