Grattis, Tyskland!


För 25 år sedan hände det fantastiska: Tyskland enades. Året innan hade Berlinmuren sensationellt fallit och euforiska människor strömmat över gränsen. DDR var historia. Efter att landet slagits sönder i Hitlers krig, delats av ockupationsmakter och östra Tyskland blivit en del av det kommunistiska östblocket i över 40 långa år, var nu landet åter igen enat. Då såg det ljusare ut än på länge. Kommunismen hade fallit. Demokratin och marknadsekonomin segrat.

+ There are no comments

Add yours