Gränslösa Sverige


Plikt och rätt. Två begrepp som hör tätt samman i ett fungerande samhälle. För att få något behöver du ge något. Det finns inga gratisluncher.I det moderna Sverige tycks det mesta tyvärr mest handla om just gratisluncher. Att kräva sin rätt. På andras bekostnad, givetvis. Ett färskt exempel är en asylsökande kvinna som fått avslag på sin asylansökan två gånger men beslutat att kvarstanna illegalt i Sverige.

+ There are no comments

Add yours