Göteborgare flyr Västlänkens byggzoner


På Haga Kyrkogata 26 finns nu ett ståndsmässigt stadshus (eng townhouse) om 385 m2 till salu för endast 22 MSEK, vilket aktualiserar det kaos som under tio år kommer dominera centrala Göteborg: Västlänken. Här finns alltså ett unikt tillfälle att köpa ett stadshus inom både fyllekrälavstånd från Handels, men också från en av Göteborg största byggarbetsplatser de kommande tio åren – Haga Station.

+ There are no comments

Add yours