Göran och Göran utreder pensionerna


Noterar att Göran Hägglund och Göran Johnsson ska utreda pensionssystemet. Det kommer säkert att bli ett intressant uppdrag. I takt med att vi blir äldre och äldre kommer pensionerna annars att minska, då dessa bestäms av de inbetalade avgifterna – 18,5 procent av lönen. Min favoritreform är att göra precis tvärtom mot vad alla politiker tycker – att ta bort möjligheten att välja vid vilken ålder man ska gå i pension.

+ There are no comments

Add yours