Global kommunism 7.0


Avtalet från COP21 i Paris har beskrivits som lite avslaget och utan kraftfulla åtgärder mot klimatförändringarna. Det kan i viss mån stämma, beroende på hur man tänker och vad man tror om saken. Däremot innebär avtalet ett fruktansvärt anslag mot såväl individuell som nationell frihet och självbestämmande. Jag tar mig friheten att beskriva avtalet och dess innehåll med vissa nedslag i texten. Först och främst kan konstateras att med avtalet avses att etablera en överstatlig byråkrati av aldrig tidigare skådat mått. Via UNFCCC ska all världens länder och regeringar ställa sina myndigheter och byråkratier till förfogande.

+ There are no comments

Add yours