Gina-TV


Jag ser aldrig på Melodifestivalen. Jag har turen att vara gift med en person som inte heller gör det, så det blir aldrig krig om handkontrollen på lördagskvällarna. Däremot har jag i efterhand sett det uppmärksammade propagandanumret där Gina Dirawi sjunger på arabiska och Sarah Dawn Finer på hebreiska och där strofen “Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden” i den svenska nationalsången ändrats till “Ja, jag vill leva, jag vill dö på jorden.” Ty nationer och gränser är ju sådant vi ska tänka bort. Det finns bara en värld, ett folk och en… Hrm.

+ There are no comments

Add yours