Ge pengarna direkt till oss!


Alice Teodorescu ställer sig i Göteborgs-Posten frågan om välfärdsstaten är förenlig med fri migration. Hon menar att det finns en inneboende motsättning – Sverige skulle inte kunna ta emot 57 miljoner flyktingar. Själv tror jag inte att man ska ställa frågan på det sättet. Frågan borde vara: Är fri migration förenligt med en välfärdsstat – inte nödvändigtvis den svenska? Grundproblemet för den svenska välfärdsstaten är inte att den försöker garantera en rimlig levnadsstandard för alla medborgare, utan att den försöker garantera samma levnadsstandard. Det är en stor skillnad.

+ There are no comments

Add yours