Gästinlägg: Söka bostad i Stockholm – två förstahandskontrakt på tolv dagar


Nedanstående inlägg är ett gästinlägg från en läsare som av förklarliga skäl vill förbli anonym, men som naturligtvis kontrollerats. Exakta platser och sifferuppgifter har anonymiserats och läsaren har i dagarna skrivit på ett förstahandskontrakt.

+ There are no comments

Add yours