Gästinlägg: Det spelar roll


Från den så kallade vänstern så uttrycks ofta meningar som ”det spelar inte någon roll vad du som individ gör” och vänstern menar då istället att det är samhället som är ansvariga. Det som missas i detta och liknade resonemang är att individerna tillsammans utgör samhället. Nu senast så läste jag en ledare på ETC med rubriken ”Jag vill inte veta om du öppnar ditt hem för flyktingar”, som just handlar om att vi som individer inte har ansvar.

+ There are no comments

Add yours