Gästinlägg: Det goda livsflödets etik


För uppemot fyra miljarder år sedan tillkom på Jorden på föga lättutgrundliga sätt självreproducerande organismer. Deras självreproducering var förutsättningen för organismernas överlevnad, för deras rika förekomst och för deras utveckling mot ökad komplexitet. Med tiden uppstod en rik mångfald verkligt komplexa varelser och den mest komplexa av dem alla: människan.

+ There are no comments

Add yours