Går det så mycket sämre för invandrare i Sverige?


Det här med att utfallet för migranter är så oerhört annorlunda i Sverige än i andra jämförbara länder är något som man hört upprepas – ofta med slutsatsen att detta beror på en hårt reglerad arbetsmarknad i Sverige. Men alla “etablerade sanningar” bör granskas kritisk. Och vi bör till att börja med konstatera att Sverige inte är det enda land som har en hårt reglerad arbetsmarknad. I medelhavsländerna är arbetsrätten väldigt strikt – mer strikt än i Sverige i vissa avseenden.

+ There are no comments

Add yours