Gabriel Wikström hade aldrig hittat på Pokémon Go


Sedan några veckor har den vanliga populationen i Björns trädgård och Fatbursparken (dvs traktens hel- och halvalkoholister) fått sällskap av en brokig samling i åldrarna åtta till sextiofem som planlöst vandrar runt i jakt på Pikachu.

Enligt en ytterst ovetenskaplig undersökning utförd under en kortare lunchpromenad tycks ungefär var femte person i en genomsnittlig park spela Pokémon Go och det är inte osannolikt att mörkertalet är högt. Folkhälsominister Gabriel Wikström är föga förvånande entusiastisk över ett spel som får människor att frivilligt röra på sig, trots att det finns goda möjligheter till att ägna sig åt livsfarligt sittande även när man spelar Pokémon Go.

Därför kan det vara rimligt att påpeka att någon folkhälsobyråkrat aldrig någonsin hade kommit på att skapa Pokémon Go. Eller Nintendo Wii. Eller dansmattor. Eller Endomondo och Runkeeper. Eller rullskridskor, kajaker, fotbollar, hopprep, kettlebells eller annan träningsutrustning. Eller friskis & svettis medelpass, spinning, pole fitness, crossfit eller andra organiserade gruppträningsformer för den som vill röra på sig tillsammans med andra. Eller dygnet runt-öppna gym för den som inte vill göra det. Eller någonting som över huvud taget får människor att frivilligt vilja röra på sig.

Den fria marknaden har möjligheter att komma på produkter och tjänster som inspirerar till rörelse på ett sätt som är överlägset aldrig så många sockerskatter eller obligatoriska skolgymnastiktimmar. Konstigt nog föredrar människor att röra på sig för att tjäna ihop till en Gyarados snarare än för att göra Gabriel Wikström glad.

 

+ There are no comments

Add yours