Fyrdubbling av cyklandet i Stockholm


Läser intervjun med Gustav Hemming i SvD och landstingets plan på att fyrdubbla cyklandet i Stockholm. Som jag noterat tidigare är cykel  framför allt elcykel  ett av de absolut effektivaste sätten att ta sig fram. Men det finns ett antal problem: 1) Säkerheten i trafiken, 2) Cykelstölderna, 3) Brist på kunskap om hur lång tid det tar att cykla. En strategi bör inriktas på att lösa dessa tre problem. Cykelstölderna är inte något som landstinget eller kommunen kan åtgärda  där krävs det att arbetsgivarna avsätter speciella cykelrum för dem som väljer att ta detta transportmedel.

+ There are no comments

Add yours