Frihetens vitt förgrenade rötter


När vi idag pratar om liberalism så är det egentligen ett samlingsnamn för flera olika ideologier, så som socialliberalism, frihetlig konservatism, libertarianism mm.

+ There are no comments

Add yours