Fredagsmys: Vilka myndigheter klarar du dig utan?


Dags för lite härligt extra müsigt fredagsmys! Ikväll fokuserar vi på Sveriges 300 – 400 myndigheter och ställer oss frågan vilka du känner att du kan klara dig utan. Du hittar en myndighetslista här och en mer officiell här hos SCB. KTH är en myndighet. Jag får väl fresta publiken med några müsiga exempel? Statens institutionsstyrelse, Statens ansvarsnämnd (ha!), Postverkets avvecklingsorganisation, Forskarskattenämnden och klassikern Nämnden för hemslöjdsfrågor.

+ There are no comments

Add yours