Franska kort


För att kunna stoltsera med en framgång vid höstens klimatförhandling i Paris, COP 21, har Frankrikes regering beslutat bidra med 3,5 miljoner dollar till bland annat Fiji för att önationerna i söderhavet ska kunna visa hur de kommer att lida av klimatförändringarna, hur de själva gör allt för att minska koldioxidutsläppen och därför kan ställa legitima krav på att vi gör likadant. Samtliga 195 anmälda länder till COP 21 måste på mötet redovisa hur de ska göra för att minska sina CO2-utsläpp.

+ There are no comments

Add yours