Fransk arkipelagisering


Ett givande tema hos flera av de mer samtida samhällsteoretikerna är att gamla modeller för att förstå kultur och politik är överspelade och måste ersättas av nya.