Från och med i dag gäller amorteringskravet


Från och med idag gäller Finansinspektionens amorteringskrav. Världen gick inte under, åtminstone inte än. Eftersom amorteringskravet är i linje med bankernas redan tidigare införda frivilliga krav tror jag att effekten är överdriven. Det kommer inte dämpa hushållens skuldsättning och inte heller bostadspriserna. Enskilda individer kan få svårare att köpa en bostad, särskilt yngre, men kortsiktigt blir effekterna marginella gissar jag.

+ There are no comments

Add yours