Från konservativ till libertarian


Jag inleder med en kortare förklaring till min sorti i mars månad då det är påkallat och tydligen har lett till en stor diskussion på bland annat Flashback om min person. Bakgrunden är att jag under denna period råkade ut för flera negativa händelser samtidigt vilka ledde till nedstämdhet, ja depression. Delkomponenterna i detta var hur min artikelserie om Frankfurtskolan hade blivit bemött i vissa sammanhang, att en nära anhörig gått bort och en mycket hög arbetsbelastning i övrigt. Det är också tillbörligt att vara öppen med att jag har en brokig politisk bakgrund.

+ There are no comments

Add yours