Framtidsskräcken lyser igenom


Klimatfobiker, eller klimatneurotiker kallar vi ibland skämtsamt eller lite föraktfullt dem som låtit sig luras till att tro på klimathotet. Ni vet, de där människorna som tror att en ökning med en eller några procent av de ca 300 miljondelar koldioxid utgör av atmosfärens gasblandning skulle kunna utgöra ett katastrofalt hot mot livet på Jorden! Eller åtminstone mot människans överlevnad.

+ There are no comments

Add yours