Framtidens energikälla – kärnkraft!


I USA har två forskningsprojekt kammat hem 700 miljoner kronor. Ett projekt bygger på att innesluta kärnbränsle i små kulor av grafit – något som kan utesluta risken för härdsmälta. Det andra projektet handlar om att utveckla en kärnreaktor med smält salt som medium. Båda projekten kan förhoppningvis leda till en färdig reaktor redan under 2020-talet. Sverige, som har all anledning att bedriva forskning om fjärde generationens kärnkraft, gör i princip ingenting.

+ There are no comments

Add yours