Framåt kullerbytta


Det många liberaler har missat är emellertid hur viktig en gemensam kultur, traditioner och referensramar är. Jag hade själv svårt att ta till mig denna kunskap när det gällde migrationen. Den allenarådande tesen i svensk politik har länge varit att den som invandrat och fått ett arbete, är integrerad. Vi vet att det är struntprat. Likväl är det fortsatt den idé som är förhärskande inom centerliberalismen.

+ There are no comments

Add yours