Frågetecken kring haveri i flygledningssystemen


Under en period i eftermiddags slogs de svenska flygledningssystemen i södra Sverige ut, vilket felaktigt kallades för flygradar. Det finns en lång rad frågetecken kring detta, då man skyller på en solstorm. Till en början har man inte någon flygradar i civilflyget, generellt. Istället har alla flygplan transpondrar, som hela tiden rapporterar position, höjd, riktning och fart1.. Detta tas emot av flygledningssystemet och ger en lägesbild för trafikflyget. Det hela kallas sekundärradar. Någon aktiv radar finns i princip inte civilt. Samma signaler plockas upp av en mängd privatpersoner och sammanställs hos t ex Flightradar 24. Detta väcker en del frågetecken.

+ There are no comments

Add yours