Forum för medborgarrätt


Medborgarrättsrörelsen Sverige, MRRS, startat ett forum för sina medlemmar. Allt är ännu i sin linda, men initiativet är gott.

+ There are no comments

Add yours